Principals elements a treballar en una producció audiovisual


Versemblança i realitat

Al cinema veiem les coses amb aparença de realitat, i per tant no som conscients que de fet no és “la realitat”, sinó un discurs molt elaborat, això vol dir que hi ha un punt de vista i una intenció sobre una manera de veure i entendre el món.

El que cal entendre és que hi ha un guió amb una estructura concreta definint uns personatges i unes situacions, que els actors treballen per ser creïbles, una posada en escena, és a dir, la manera com es mouen els actors i altres elements dins els decorats, uns vestuaris molt estudiats, una llum tractada amb intenció concreta per cada seqüència, dissenyada pel director de fotografia, i una banda sonora que normalment és el que menys percebem d’una forma conscient, però que és per on “puntuem” l’audiovisual, perquè prengui més intensitat o menys.

 

La història en sí, què provoca? I què ens diu?: Racionalitzar l´impacte emocional

  • Què hem entès de la història, de què ens parla la pel·lícula? Què en pensem nosaltres de com es planteja i de com ens afecten les problemàtiques o dilemes explicitats? Quins sentiments ens ha despertat?
  • Amb qui i amb què ens hem identificat, a favor i en contra de qui anàvem i perquè?
  • Què hem desitjat en els situacions plantejades, a la nostra vida real desitjaríem el mateix?

 

La forma audiovisual concreta

  • La música utilitzada, en quina època i gènere es pot identificar dins de la història de la música.
  • És important ser conscients de la percepció de la banda sonora, els efectes, els sons naturals, els sons que generen elements que no estan a la pantalla i que així agafen presència, etc.
  • El guió utilitza “tòpics” o “plantilles”, o té una estructura narrativa original i eficaç que ajuda a entendre.
  • Com és en cada seqüència la fotografia? I perquè?
  • Si canviem els actors que interpreten els personatges, tindríem una altra pel·lícula?