Pre-Producció: guió, storyboard, pla de rodatge


Són molts els processos de preparació d’un curtmetratge abans dels dies de rodatge, és el que anomenem la Pre-producció.

GUIÓ

 • IDEACIÓ: Tot projecte necessita una primera idea a desenvolupar. En el nostre cas, treballarem a partir de conceptes relacionats amb el tema dels drets i deures de la ciutadania a Barcelona i a partir d’aquí haurem de pensar “Què volem explicar?” Un cop tinguem clars els valors que volem que transmeti la nostra peça audiovisual podrem començar a pensar quina història els representaria millor.
 • ARGUMENT: “Què hi passa?” En aquesta segona part de la creació del guió haurem de desenvolupar el que anomenem “sinopsi”, un petit resum de la història que volem explicar.
 • TRACTAMENT: Aquest pas es realitza en totes les produccions professionals i, tot i que per qüestions de temps potser no sigui viable als tallers, cal tenir-lo en compte com a part important del procés de guió. Fent el tractament és quan decidirem “Com ho volem explicar?”, amb quina forma. Tractant-se d’un curtmetratge, podrem optar per utilitzar formats com el del curtmetratge de ficció, curtmetratge documental, curtmetratge d’animació o curtmetratge musical. Aquí és on es defineix també l’estil, la manera com ho gravarem, l’estètica o el tipus de sensacions que volem transmetre amb les imatges (por, solitud, alegria, tristesa, etc).
 • DIÀLEGS: Un cop la història ha quedat clara és el moment de posar-la per escrit de la manera més apropiada: escrivint-ne els diàlegs. No cal que tinguem una versió definitiva de tot el que es dirà, però sí unes guies sobre les que es puguin basar els actors.

Quan el guió ja està tancat, és el moment de començar a pensar en imatges. Partint del “Tractament” que haurem pensat prèviament, ara caldrà decidir quin tipus de plans volem fer, a quin lloc volem gravar i quin decorat o atrezzo necessitem.

 

STORYBOARD

L’storyboard és la manera d’explicar el guió en imatges i de planificar quins plans farem. Es fan una sèrie de dibuixos força esquemàtics que representen la manera com filmarem les accions dels personatges, amb quin angle, enquadrament o perspectiva. L’storyboard resulta de la col·laboració entre el director, el director de fotografia i l’storyboardista (l’encarregat de dibuixar-lo). De totes maneres, qui acostuma a tenir més pes en les decisions de pla i imatge serà el director de fotografia, que de vegades és alhora el càmera.

story

PLA DE RODATGE

Tota producció audiovisual de qualitat ha de tenir al darrere un bon pla de rodatge. És un document preparat normalment per l’ajudant de direcció i de producció que indica l’ordre en el qual es rodaran les escenes. Contràriament al que podríem pensar, una peça audiovisual no es roda cronològicament, sinó que es filma segons les necessitats de cada part i després es reordena a la sala de muntatge. Això vol dir que si per exemple dues escenes passen al mateix escenari es rodaran una darrere l’altra, encara que en la línia de temps del film passin en moments molt distants. D’aquesta manera evitarem el desplaçament de l’equip artístic i tècnic i estalviarem temps. En el món professional, el pla de rodatge també pot estar subjecte a les disponibilitats dels actors que hi participen. Per exemple, si un actor només pot assistir al rodatge un dia doncs totes les escenes en les que aquest aparegui es rodaran durant la mateixa jornada.

Al pla de rodatge hi ha de constar la següent informació:

 • Dia
 • Hora
 • Número de Pla (escrit a l’storyboard)
 • Localització
 • Decorat necessari
 • Actors que hi apareixen
 • Temps destinat a preparar el pla
 • Temps de rodatge
 • Actors que hi apareixen
 • Material tècnic necessari

Els dos punts anteriors subratllats en negreta són la part més important del document: cal preveure un horari molt precís per no perdre temps durant la gravació. Els horaris seran controlats per l’ajudant de direcció, que és l’encarregat de coordinar tot l’equip perquè la gravació sigui fluïda i s’optimitzi el temps al màxim. En el nostre cas només disposem de mitja hora de rodatge per fer el curt, de manera que serà bàsic tenir ben estructurats aquests 30 minuts per poder gravar-ho tot. Caldrà tenir en compte uns quants minuts per assajar el pla (que la càmera sàpiga quins moviments ha de fer i que els actors coneguin bé les accions) i una estona més per gravar, sabent que potser algunes preses no surten bé i que les haurem de repetir (les preses que no surten bé són allò que comunament anomenem “preses falses”).