La Producció


Al primer taller haurem començat a preparar o haurem resolt tots els temes de la pre-producció. Ara és el moment de portar a terme el rodatge. Quins són els elements que hem de tenir en compte entre el guió i el rodatge?

  • Localització: Hem d’haver triat una localització, un o com a molt dos escenaris que ens interessin per l’acció que volem explicar i que en el nostre cas poden ser l’aula, el pati, el menjador, el carrer més proper a l’escola o qualsevol racó que se us acudeixi.
  • Actors: Els actors han de conèixer el seu paper i el director ha de fer una petita sessió prèvia amb ells explicant-los quines accions realitzaran en escena mentre parlen. Els personatges en moviment o realitzant certes accions sovint tenen més atractiu que les figures estàtiques, però tots els moviments han de ser naturals i tenir a veure amb el guió.
  • Equip de càmera/il·luminació: normalment l’equip d’il·luminació és molt important en un rodatge. Com nosaltres rodem amb llum de dia no haurem de patir gaire per aquesta part, però sí que haurem de vigilar certs aspectes com ara no gravar a contrallum o intentar buscar escenaris ben il·luminats.
  • Material d’art (atrezzo): El director d’art és l’encarregat de buscar el material necessari per decorar i omplir l’escena. Si algun dels nostres personatges parla per telèfon haurà de buscar un mòbil disponible, si estan esmorzant, haurà de tenir preparat un entrepà, etc.

Un cop tinguem tot això preparat, és el moment de començar a rodar. En aquest procés cal que els càrrecs estiguin molt marcats, i que tots els membres de l’equip sàpiguen perfectament quines funcions han de realitzar. El director serà l’encarregat de supervisar-ho tot i de donar el vist-i-plau a les escenes que es rodin, l’ajudant de direcció coordinarà l’equip i els tempos del rodatge, els encarregats de producció comprovaran que totes les necessitats del rodatge estan cobertes, el director de fotografia decidirà, amb l’ajuda del director, quins plans es filmaran i l’equip d’art vigilarà que els decorats i el material d’atrezzo sigui el que està planificat.

D’altra banda, els actors hauran de conèixer bé el text i totes les accions que realitzen i seran orientats pel director a nivell d’actuació. El curt a realitzar ha de tenir una duració total d’un minut, de manera que haurem d’anar revisant que el material que hem gravat per veure si s’adequa amb la duració que volem que tingui la peça.