Bases: com ha de ser el curt?


Bases de la producció audiovisual a realitzar – “Barcelona Aula Mòbil” 2017-2018

  1. Duració: Els projectes presentats han de tenir una durada total d’entre 1 i 2 minuts.
  1. Calendari: Totes les peces es crearan durant els tallers realitzats a les escoles els mesos de gener, febrer i març i se’n projectarà una selecció a la Jornada de cloenda “Barcelona Aula Mòbil” durant el mes d’abril de 2018.
  1. Temàtica: El guió i l’argument han d’estar relacionats amb el tema de “Islamoquè? Coneixent-nos i reconeixent-nos en la diversitat”. Totes les peces audiovisuals hauran de transmetre aquests valors i plasmar en el curtmetratge alguns dels conceptes desenvolupats a classe. Podeu trobar aquí el document elaborat per l’experta en el tema, Brigitte Vasallo.
  1. Format: Les peces poden estar emmarcades dins els formats de: curtmetratge de ficció, curtmetratge documental, curtmetratge d’animació o curtmetratge musical.
  1. Difusió de les experiències: La difusió del treballs audiovisuals té per objectiu posar en valor les creacions escolars i l’ús educatiu i funcional dels dispositius i tauletes mòbils i la tasca realitzada al centre. Hi haurà un espai web propi (aquest), on s’aniran penjant les peces audiovisuals.
  1. Drets: S’ha de disposar dels drets d’imatge de tots els alumnes que hi participin. Cal tenir el consentiment d’alumnes, pares i professors perquè el programa sigui penjat a la web específica. El Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya – CPAC (entitat encarregada de desenvolupar el programa) es reserva el dret de difusió dels treballs per a fins promocionals del programa o educatius. Els participants conserven els drets d’autor dels seus curtmetratges i consenten el seu ús abans especificat. Els centres participants es comprometen a respectar la legislació i reglamentació  aplicables a la proposta presentada (Drets d’imatge, Llei de Propietat  Intel·lectual, etc.). L’organitzador declina tota responsabilitat en cas de no respectar aquest marc legal.
  1. Desenvolupament: Totes les peces es realitzaran i es muntaran amb la supervisió d’un monitor i amb les tauletes que facilita el programa “Barcelona Aula Mòbil”. Els professors faran una jornada prèvia d’explicació del projecte i de primera ideació del guió. Els monitors impartiran dos tallers en els quals explicaran els conceptes bàsics del llenguatge audiovisual, valoraran les propostes de guió, ajudaran a preparar la posta en escena, ensenyaran el funcionament de les tauletes i supervisaran la gravació i el muntatge.
  1. Jornada de cloenda: Cada escola farà una selecció de les peces realitzades, entre totes les classes del centre, que cregui més interessants  per projectar a la mostra final del projecte i aquesta selecció (1 producció audiovisual per escola) es projectarà durant el mes d’abril a la Jornada de cloenda “Barcelona Aula Mòbil” amb la representació d’alumnes i professors participants en el programa.
  1. Llengua: La llengua vehicular de la peça audiovisual serà el català.
  1. Protecció de dades: Les dades dels participants es tractaran conforme a les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre, (LOPD) i, com a tals participants i de conformitat amb l’art. 5 del referit text normatiu, les seves dades s’utilitzaran per gestionar el Concurs i els drets i obligacions que se’n deriven.