IMEB – Institut d’Educació de Barcelona


L’Institut d’Educació de Barcelona és l’impulsor del projecte Barcelona Aula Mòbil, iniciat el curs 2013-2014.

Creat l’any 1993, l’Institut d’Educació de Barcelona (IMEB) és un organisme autònom de caràcter administratiu de l’Ajuntament de Barcelona.

El 24 d’abril de 2002 es va constituir el Consorci d’Educació de Barcelona, segons el que disposava el Decret 84/2002, de 5 de febrer del mateix any. El Consorci d’Educació es defineix com un ens públic de caràcter associatiu, integrat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per a la gestió conjunta de les funcions, les activitats i els serveis en matèria educativa.

L’IMEB actua perquè l’oferta educativa s’adeqüi a les necessitats de la ciutat, corregint els desequilibris territorials i les desigualtats socials, reforçant la xarxa pública i contribuint a la millora del sistema educatiu.

L’Institut d’Educació també realitza nombroses actuacions per promoure la participació, la innovació i la millora de l’acció educativa a la ciutat en el marc del compromís de Barcelona com a Ciutat Educadora.

Paral·lelament, el municipi promou una inovadora oferta d’activitats educatives per als centres docents i gestiona una interessant línia de recursos pedagògics adreçats a tota la comunitat educativa.

Amb responsabilitat compartida a través del Consorci d’Educació de Barcelona, l’Ajuntament participa en la planificació del mapa escolar de la ciutat i el seguiment i la difusió del procés de preinscripció i matriculació als centres públics i concertats.

IMEB

Visita la web de l’IMEB