CPAC – Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya


El CPAC és l’entitat encarregada de la gestió del projecte Barcelona Aula Mòbil.

Què és?

El 26 de juny de 2003 el Parlament de Catalunya (Llei 24/2003, de 4 de juliol) va aprovar la creació del Col·legi Professional de l’Audiovisual, una corporació de Dret Públic, amb veu plenament autoritzada davant l’Administració Pública.

El Col·legi és una eina de debat, de reflexió i de defensa del sector audiovisual del nostre país.

Aplega i representa el conjunt de professionals del sector de l’audiovisual tant els autors com els responsables de la seva producció, distribució i difusió en totes les vessants i canals: cinema, ràdio, TV mòbils, Internet, etc i en tots els seus gèneres: cinema, TV movies i altres propis de la TV, videojocs, obres multimèdia, etc…

Des de 2011 el CPAC és vocal de Junta de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, entitat creada per a transmetre la importància dels col·legis professionals per a la societat.

 

Els nostres objectius

El Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya va néixer, per omplir el buit existent en el sector i amb la voluntat de sumar esforços, experiències i necessitats dels professionals que formen part. Neix per ser un punt de trobada, de debat, de formació permanent, d’intercanvi d’experiències, de defensa jurídica, i per dotar-se d’un codi deontològic.

  1. Conformar-se com a eina de debat, de reflexió i de defensa del sector audiovisual del nostre país.
  1. Oferir a tots els col·legiats, com a persones físiques, un seguit d’avantatges de caràcter jurídic, econòmic, professional i de serveis vinculats al sector audiovisual i derivats.
  1. Fomentar per la formació continuada i reciclatge dels professionals del sector. Per això s’organitzen congressos, seminaris, jornades, debats, conferències, i col·loquis vinculats als interessos dels diferents àmbits professionals que formen part del sector audiovisual.
  1. També es canalitza la informació per introduir els nous llicenciats al món laboral.
  1. Garantir la independència i la llibertat en l’exercici de la seva funció, en benefici d’una societat més lliure i democràtica.
  1. Defensar, el dret a les llibertats d’informació i d’expressió, garantides a tots els ciutadans.
  1. Salvaguardar a la societat de totes aquelles tasques, en el món audiovisual, que puguin atemptar als drets fonamentals de les persones i vetllar pel millor compliment.

Això redundarà en  benefici de l’activitat dels professionals del sector i, naturalment, també en benefici de tota la societat.

 

Les nostres activitats

El CPAC té gran experiència organitzant esdeveniments pel i del sector audiovisual, havent dut a terme congressos, jornades, formacions, tant per a professionals com per a formadors, i altres seminaris amb gran èxit.

 

logo cpac

Visita la web del CPAC